Arxiu

Sanció econòmica i acord perquè es restauri la zona alterada

L’ajuntament de Blanes s’ha reunit en sessió extraordinària aquest dilluns 6 de març per aprovar una sèrie de punts relacionats amb la situació urbanística de tres càmpings que van quedar pendents en el ple de febrer.

Després d’aprovar la declaració d’Urgència, es van debatre, votar i aprovar els tres punts previstos.

Primer.- Instar a l’Alcalde, la Regidora d’urbanisme i al departament d’urbanisme a reprendre la tramitació dels expedients de restauració de la realitat física il·legalment alterada, relativa a les ampliacions dels càmpings Bella Terra i Blanc d’Eivissa, sense títol.

Instar a l’Alcalde, un cop transcorregut el termini establert pels expedients per a la restauració de la realitat física alterada, cas que les persones interessades no hagin executat la restauració de l’ús del sòl (càmping), en sòl agrícola de protecció, ordeni l’execució forçosa i/o subsidiària de la restauració.

Votació: 17 vots favorables (PSC, PEDeCAT, ERC, ICV-EUIA, Batega i CUP) i 3 de contraris (PP i Cs). No va assistir al ple Marian Anguita (ICV-EUiA).

 

Segon.- Imposar una sanció de 20.604€, a la societat Xops,SL, en la seva qualitat de promotor, per la comissió d’una infracció urbanística molt greu consistent en l’execució d’una activitat i ús urbanístic continuat d’ampliació d’un càmping (ampliació del càmping El Pinar) sense llicència urbanística i il·legalitzable, amb posterior restauració de la realitat física il·legalment alterada, a la finca situada a l’avinguda Vila de Madrid núm. 44 tipificada a l’article 213.a la LU.

D’acord amb l’article 85 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques contra la present resolució no es pot interposar cap acció o recurs en via administrativa. (Votació: Unanimitat) La sanció era inicialment de 129.000 euros però hi ha hagut descomptes per haver retornat la zona al seu estat original i per haver pagat la multa abans de concloure l’expedient.

 

Tercer.- Imposar una sanció de 1.500.000 € a la societat Càmping Bella Terra, SA, en la seva qualitat de promotor, per la comissió d’una infracció urbanística molt greu consistent en l’execució d’una activitat i ús urbanístic continuat de càmping (ampliació del Càmping Bella Terra), sense llicència i no legalitzable segons el planejaments urbanístics vigents, a la finca situada a l’avinguda Vila de Madrid núm. 40.

(Unanimitat) El càlcul matemàtic de la sanció suposava una quantitat superior, però, la llei fixa com a sanció màxima la d’un milió i mig d’euros.

 

Tens debat

Malgrat que en dos dels punts hi va haver unanimitat i en l’altre 17 vots favorables, la tensió va ser molt present al llarg dels 90 minuts de ple. La majoria de grups de l’oposició van advertir al govern que no intenti legalitzar la situació dels càmpings amb el nou Pla General. Des del govern, es va remarcar que fins ara mai ningú no havia posat unes sancions d’aquestes quantitats i va recordar que en un futur es pot debatre si es demana a la Generalitat que legalitzi la zona, tal i com preveu la llei.

 

Imatge: Les dues sancions econòmiques es van aprovar per unanimitat (Foto Yoyo)

Publicitat

PIZZERIA BASILICO

Av. Costa Brava, 32

08389 – Palafolls

T. 937657441

Marineland

Ctra. de Malgrat a Palafolls, s/n

08389 – Palafolls

T. 937654802

CENTRE MÈDIC PINEDA

Av. Verge de Montserrat, 33

08397 – Pineda de Mar

T. 937672222

CITROËN GARATGE ANDREU

Av. d’Europa, 50

17300 – Blanes

T. 972358302

FRANCESC TURRÓ MOBILIARI

Av. Costa Brava, sn

08380 – Malgrat de Mar

T. 937611410

Ràdio Marina logo

RÀDIO MARINA | Sempre al teu costat | 100.3 FM | 96.2 FM

Ràdio Marina S.A.
A17063421
Ca la Guidó 1
17300 Blanes (Girona)
972 33 45 00

2021© Ràdio Marina · Disseny web: F/