Arxiu

Més de 69.000 alumnes s’examinen de les competències de 4t d’ESO

Aquesta avaluació es du a terme per sisè any consecutiu en un total de 1.064 centres de titularitat pública, concertada i privada.

 S’avaluen les competències de llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera i matemàtica, i també la cientificotecnològica, que es va incorporar per primer cop en la passada edició de les proves. La prova permet mesurar el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria.

La prova la dissenya i l’aplica el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb la Inspecció d’Educació. En aquesta edició s’han organitzat 60 comissions que duran a terme la gestió i la correcció. Un total de 2.548 professors fan d’aplicadors i, d’aquests, 1.145 faran també de correctors. Els centres podran conèixer els seus resultats a partir del 18 d’abril.

 

Contingut de les proves

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, hi haurà dos textos per avaluar la comprensió lectora i una redacció per avaluar l’expressió escrita. Es valorarà, entre d’altres aspectes, si l’alumnat comprèn el que llegeix, si s’expressa amb claredat, el vocabulari que empra o l’adequació i coherència en la redacció.

Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari o la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, s’inclouen exercicis de qüestions de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d’espai, forma i mesura, i d’estadística i atzar. L’objectiu és que l’alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana, i valorant, entre d’altres, els símbols i les formes d’expressió o el raonament matemàtic.

Quant a la prova cientificotecnològica, hi ha exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica.

Aquestes proves tenen caràcter diagnòstic i no marquen, en cap cas, la superació o no de l’etapa.

 

Publicitat

GALERIAS SOFÀS i DESCANS

C/. Ses Falques, 41

17300 – Blanes

T. 972331795

PIZZERIA BASILICO

Av. Costa Brava, 32

08389 – Palafolls

T. 937657441

COL·LEGI STA. MARIA DE BLANES

C/. de la Salut, 24

17300 – Blanes

T. 972330091

DRIVIM CALELLA

C/. Sant Jaume, 469

08370 – Calella

T. 937691104

FRANCESC TURRÓ MOBILIARI

Av. Costa Brava, sn

08380 – Malgrat de Mar

T. 937611410

Ràdio Marina logo

RÀDIO MARINA | Sempre al teu costat | 100.3 FM | 96.2 FM

Ràdio Marina S.A.
A17063421
Ca la Guidó 1
17300 Blanes (Girona)
972 33 45 00

2021© Ràdio Marina · Disseny web: F/