Arxiu

‘La crisi originada pel confinament a causa de la pandèmia de la COVID-19 ha deixat una empremta difícil d’eliminar’

Una de les conseqüències més importants ha estat els canvis en l’activitat econòmica del territori, entre els quals destaquen les variables de població ocupada, població aturada, llocs de treball, ERTO originats, beneficiaris, etc., que s’han descompensat de forma significativa en la majoria de comarques de Catalunya. Segons les dades de compatibilitat trimestral de l’IDESCAT, el PIB del tercer trimestre de 2020 a Catalunya ha augmentat un 15,7 % respecte de l’anterior, i ha arribat a un índex de 102.

A la demarcació de Girona, al 3r trimestre de 2020, les empreses han augmentat un 3 % respecte del 1r trimestre de 2020, el que representa un creixement significatiu: 811 empreses inscrites al Registre General de la Seguretat Social (RGSS), amb un total de 27.728 empreses gironines. La població ocupada resident a la demarcació també experimenta un augment del 3,4 % respecte del 1r trimestre (10.151 ocupats més), tot i que en relació amb un any enrere hi ha una disminució del -3,5 % dels ocupats; és a dir, 11.254 persones ocupades menys.

Quant a la xifra de llocs de treball, segueix la mateixa línia que la dels ocupats, ja que disminueixen un –3,8 % respecte de l’any anterior (12.169 llocs de treball menys), però augmentant un 3,4 %, respecte del 1r trimestre de 2020 (10.177 llocs de treball). Els assalariats, però, són els que han experimentat un creixement més elevat respecte del 1r trimestre de 2020, amb una variació del 3,9 %, mentre que els autònoms també han crescut, però a un ritme menor ritme (1,7 %). Les persones aturades de la demarcació se situen en 45.256, la dada més alta d’aturats des del 2016 i el quart mes amb la xifra més alta de 2020. Els aturats han augmentat un 33,8 % respecte de l’any anterior i un 19,4 % (7.354 aturats més) respecte del febrer de 2020, abans que comencés el confinament per la pandèmia.

La taxa d’atur registrat és del 12,8 % al setembre, 0,2 p. p. més que la del febrer de 2020 i 0,3 p. p. més respecte de setembre de 2019. Els beneficiaris totals de prestacions han augmentat un 69,2 % respecte de l’any anterior, i s’han incrementat en 13.397 persones, tot i que si es comparen els beneficiaris de setembre amb els de l’abril de 2020, hi ha una clara disminució (49,6 %), que implica una reducció de més de 35.000 persones i que situa el nombre total de beneficiaris al setembre en 35.643 persones.

Aquestes clares variacions del nombre de beneficiaris de prestacions van relacionades amb les persones perceptores de les prestacions de nivell contributiu per ERTO de la COVID-19 iniciada al març. Pel que fa als expedients iniciats d’altes d’ERTO, segons la Generalitat, a la demarcació de Girona es registren 69.252 persones assalariades que han estat afectades en algun moment entre el 22 de març i el 30 de juny, el 28 % del total.

Per sectors, al conjunt de Catalunya els serveis d’alimentació i allotjament són les activitats amb més treballadors afectats per altes en ERTO (el 15 % del total). Segueixen el comerç al detall (7,8 %) i el comerç al engròs (6,9 %). El turisme, que ha hagut de paralitzar la seva activitat durant els mesos de confinament, ha iniciat expedients d’ERTO a 26.617 treballadors, en el sector de serveis d’allotjament, fins a finals de juny (el 3,7 % del total de treballadors afectats).

Les dades d’ocupació a finals de juny mostren la disminució de llocs de treball a gairebé totes les activitats, tant a finals de març com a finals de setembre de 2019. L’hostaleria és l’activitat que ha patit més respecte d’un any enrere, ja que els seus llocs de treball disminueixen un -17,5 %, mentre que en comparació amb el 1r trimestre de 2020, creix un 19,8 %; en valors absoluts, s’incrementen en 5.903 els llocs de treball a la demarcació de Girona. La segona activitat més afectada és la d’activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment, que disminueix un -17,5 interanualment i respecte del 1r trimestre de 2020 segueix disminuint un -3,9 %, amb el qual se situa en 5.652 llocs de treball en total a la demarcació. En valors absoluts, l’activitat econòmica que també s’ha vist molt afectada és la de comerç a l’engròs i al detall, la qual ha perdut un total de 2.349 llocs de treball respecte del 3r trimestre de 2019, així com les activitats administratives .

Els mesos de confinament, ha iniciat expedients d’ERTO a 26.617 treballadors, en el sector de serveis d’allotjament, fins a finals de juny (el 3,7 % del total de treballadors afectats). Les dades d’ocupació a finals de juny mostren la disminució de llocs de treball a gairebé totes les activitats, tant a finals de març com a finals de setembre de 2019. L’hostaleria és l’activitat que ha patit més respecte d’un any enrere, ja que els seus llocs de treball disminueixen un -17,5 %, mentre que en comparació amb el 1r trimestre de 2020, creix un 19,8 %; en valors absoluts, s’incrementen en 5.903 els llocs de treball a la demarcació de Girona. La segona activitat més afectada és la d’activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment, que disminueix un -17,5 interanualment i respecte del 1r trimestre de 2020 segueix disminuint un -3,9 %, amb el qual se situa en 5.652 llocs de treball en total a la demarcació. En valors absoluts, l’activitat econòmica que també s’ha vist molt afectada és la de comerç a l’engròs i al detall, la qual ha perdut un total de 2.349 llocs de treball respecte del 3r trimestre de 2019, així com les activitats administratives La població ocupada (afiliats segons residència padronal) experimenta una reducció del 3,5 % respecte de l’any anterior, el qual implica una disminució d’11.254 ocupats,mentre que la xifra d’ocupats augmenta si comparem aquestes dades amb les del 1rtrimestre de 2020, en què hi ha una variació del 3,3 %, amb un creixement de 9.810persones aturades, fins a arribar al total de 310.488 ocupats. La disminució interanuales veu més afectada pel que fa al sexe femení que pel que fa al masculí (-3,9 % i -3,1%, respectivament). Mentre que si parlem de nacionalitats, el percentatge de disminuciódels ocupats de nacionalitat estrangera és major (-7,1 %) que el dels ocupats nacionals(-2,7 %). Per grups d’edat, la població ocupada més afectada és la més jove (menys de30 anys), que disminueix un –8,5 % respecte de l’any anterior, mentre els ocupatspertanyents als grups de 30 a 44 anys i de 45 a 54 anys disminueixen un -5,9 % i un –0,8 %, respectivament. L’únic grup d’edat en què augmenta en nombre d’ocupats és elde més de 55 anys: un 1,5 % (936 persones més)

Paral·lelament a aquesta disminució dels ocupats, els aturats registrats han augmentat a la demarcació de Girona un 33,8 % respecte del mateix mes de l’any anterior i un 19,4 % respecte del febrer de 2020. El creixement relatiu anual dels aturats ha estat més pronunciat entre els homes (38,9 %) que entre les dones (29,7 %), i s’ha vist més afectada la població menor de 25 anys, en què l’atur ha augmentat un 50,4 % respecte del setembre de 2019 i un 29,7 % respecte del febrer 2020. Quant a sectors econòmics, es detecta un clar augment del 52,4 % entre els aturats de la agricultura, en comparació amb l’any anterior, mentre que en el sector dels serveis els aturats també han augmentat considerablement: 36,1 %)

 

Publicitat

CENTRE COMERCIAL ESPAI GIRONÈS

Camí dels Carlins, 10

17190 Salt (Girona)

T. 972405980

TOYOTA JAPAND 21

Av. d’Europa, 50

17300 – Blanes

T. 972476406

 

VITALDENT BLANES

C/. d’Alberes, 51

17300 – Blanes

T. 972359778

MILAR TORDERA

Camí Ral, 182

08490 – Tordera

T. 937640634

CENTRE MÈDIC ALOMAR

C/ Del Bosc

17300 – Blanes

T. 872220212

Ràdio Marina logo

RÀDIO MARINA | Sempre al teu costat | 100.3 FM | 96.2 FM

Ràdio Marina S.A.
A17063421
Ca la Guidó 1
17300 Blanes (Girona)
972 33 45 00

2021© Ràdio Marina · Disseny web: F/