Arxiu

Els alumnes de Secundària rebran qualificacions qualitatives a partir del proper curs

Ensenyament modifica el model d’avaluació per adaptar-lo al currículum per competències bàsiques amb la principal novetat que s’utilitzaran qualificacions qualitatives en lloc de quantitatives per valorar els aprenentatges dels alumnes..

Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d’assoliment de les competències s’empraran les qualificacions de no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE).

El nou model, que es posarà en marxa a partir del curs vinent, dona continuïtat a l’avaluació de primària i coherència al caràcter competencial del currículum durant l’ensenyament obligatori.

Una altra novetat es troba en l’avaluació dels àmbits transversals, ja que algunes competències es treballen des de diverses matèries i seran avaluades conjuntament per l’equip docent. Es tracta de les competències de l’àmbit digital, que es consideren clau avui dia, i de l’àmbit personal i social, relacionades amb aspectes del creixement i aprenentatge de l’alumne.

De fet, la nova normativa preveu que l’equip docent haurà d’actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin. En la valoració del grau d’assoliment dels nivells competencials dels alumnes en el pas de curs, així com en la superació de l’etapa, l’equip docent haurà d’adoptar les decisions per consens i, en cas que no s’hi arribi, per majoria simple. En cas d’empat, el vot del tutor o tutora serà diriment.

L’equip docent serà també el responsable d’informar per escrit els alumnes i els pares o tutors legals dels resultats de l’avaluació de final de curs. Aquesta informació haurà de contenir, almenys, les valoracions sobre el grau d’assoliment de les competències, la decisió sobre el pas de curs o la superació de l’etapa i el consell orientador amb les recomanacions de l’equip docent, que contindrà l’orientació sobre l’itinerari formatiu i, si s’escau, recomanacions sobre mesures de suport per al curs següent. En acabar l’etapa obligatòria, el consell orientador també inclourà una orientació específica sobre l’itinerari en l’ensenyament postobligatori i/o professionalitzador.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dilluns l’orde que determina el procediment, els documents i els requisits formals de la nova avaluació.

Publicitat

Estètica Maite

C/. Miguel Hermández, 2

08490 – Tordera

T. 677174090

 

Flocem – Totpint

Ctra. Accés Costa Brava, 36

17300 – Blanes

T. 972.35.32.88

 

CENTRE MÈDIC ALOMAR

C/ Del Bosc

17300 – Blanes

T. 872220212

CITROËN GARATGE ANDREU

Av. d’Europa, 50

17300 – Blanes

T. 972358302

CENTRE COMERCIAL ESPAI GIRONÈS

Camí dels Carlins, 10

17190 Salt (Girona)

T. 972405980

Ràdio Marina logo

RÀDIO MARINA | Sempre al teu costat | 100.3 FM | 96.2 FM

Ràdio Marina S.A.
A17063421
Ca la Guidó 1
17300 Blanes (Girona)
972 33 45 00

2021© Ràdio Marina · Disseny web: F/