Inici 
Ara sona...
RÓdio Marina
Sempre al teu costat
 
Escoltar amb Winamp
Escoltar amb Windows Media Player
Escoltar amb Real Player
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1.- Informació a l'usuari de l'existència d’un fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari en els formularis existents a www.radiomarina.com, www.radiomarina.cat i www.radiomarina.info, Ràdio Marina S.A. compleix estrictament la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa, i informa al contractant que les referides dades seran incloses dintre d'un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant l’usuari consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions generals a aquest tractament.

2.- Finalitat de les dades

Ràdio Marina S.A. recull determinades dades personals que són introduïdes per l’usuari lliurement en un formulari amb la finalitat de poder contestar a les seves sol·licituds, tals com peticions musicals, suggeriments o queixes. Podeu veure en aquest enllaç el tractament que Ràdio Marina S.A. dóna a les dades facilitades per l’usuari per participar en concursos. Ràdio Marina S.A. informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades per a les finalitats anteriorment descrites.

3.- Obligatorietat de la introducció de les dades

Per a accedir als llocs web de Ràdio Marina S.A. www.radiomarina.com, www.radiomarina.cat i www.radiomarina.info no és necessari aportar cap dada. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d'informació o realitzar la sol·licitud d'un servei concret sí és necessari que l'usuari aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser coberts la conseqüència serà la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d'enviar la sol·licitud d'informació.

4.- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’usuari que introdueixi les seves dades personals als formularis d'alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a correu@radiomarina.com , o per correu postal a: Ràdio Marina S.A., C/ Ca la Guidó, 1 codi postal 17300, Blanes (Girona), acompanyant sempre la sol·licitud amb una còpia del NIF del titular de les dades. En tot cas, Ràdio Marina S.A. es compromet a cancel·lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recollides.

5.- Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és Ràdio Marina S.A. amb NIF A17063421, amb domicili a C/ la Guidó, 1 codi postal 17300 de Blanes, Girona. Ràdio Marina S.A. ha inscrit degudament els seus fitxers a l'Agència de Protecció de Dades podent-se consultar els mateixos a http://www.agpd.es.

6.- Cessió de dades

No existeix cap cessió de dades a tercers. Ràdio Marina S.A. tan sols utilitza les dades per a les finalitats descrites a la clàusula 5.2 de les Condicions Generals d'ús i no cedeix dades a cap altra companyia. Ràdio Marina S.A. informa a l'usuari que mitjançant l'adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per a gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l'usuari i Ràdio Marina S.A., el desenvolupament del qual, compliment i control implica la comunicació necessària d'aquestes dades.

7.- Seguretat

Ràdio Marina S.A. assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures de seguretat a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això Ràdio Marina S.A. no serà responsable de les incidències que puguin sorgir entorn a les dades personals quan aquestes es derivin: bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que resulti impossible detectar-lo o impedir-lo tot i adoptant-se les mesures segons l'estat de la tecnologia actual, o bé d'una falta de diligència de l'usuari pel què fa a la guàrdia i custòdia de les seves dades personals.

8.- Utilització de cookies

Ràdio Marina S.A. utilitza cookies per a obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l'ús dels llocs web www.radiomarina.com, www.radiomarina.cat i www.radiomarina.info -que sempre es poden consultar i utilitzar de forma anònima- i per a permetre el funcionament d'alguns serveis. Les cookies que utilitza Ràdio Marina S.A. són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l'usuari ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l'usuari pugui tenir en el seu disc dur. La identitat de l'usuari mai és inserida directament a la cookie i per tant no és interceptable. En tot cas, si l'usuari desitja que no s'instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-ho sense que es produeixi cap alteració o modificació en l'ús del lloc web de Ràdio Marina S.A.

9.- Veracitat de les dades

L'usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la rectificació de les mateixes si fos necessari.

10.- Spaming o enviament de correus no sol·licitats

Ràdio Marina S.A. és absolutament contrària a la pràctica d’spamming i mai realitza aquest tipus de conductes. Ràdio Marina S.A. únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que hagin introduït les seves dades voluntàriament i, per tant, acceptat les presents Condicions Generals i la seva política de protecció de dades per a l'enviament d'aquesta informació.www.radiomarina.com
Agregar a preferits | Fer pàgina d'inici | Privacitat | Avís legal
Ràdio Marina S.A. N.I.F.: A17063421 • Ca la Guidó, 1 C.P.: 17300 Blanes (Girona)
Web optimitzada per a 800x600 pÝxels. Tots els drets reservats © 2008-2009 Ràdio Marina