Quants regidors té cada ajuntament?

El nombre de representants polítics de cada ajuntament s’estableix en funció de la població de cada municipi en la següent escala:

  • Fins a 100 residents: 3
  • De 101 a 250: 5
  • De 251 a 1.000: 7
  • De 1.001 a 2.000: 9
  • De 2.001 a 5.000: 11
  • De 5.001 a 10.000: 13
  • De 10.001 a 20.000: 17
  • De 20.001 a 50.000: 21
  • De 50.001 a 100.000: 25
  • De 100.001 en endavant, un regidor més per cada 100.000 habitants o fracció, afegint-se’n-hi un de més quan el resultat sigui un número parell.
Categories: Política.