Borsa de treball

Packs One Shot

null

Pack Lightning

Inclou

— Creació del text de la falca, tria de la música i gravació als nostres estudis

— Posada en marxa immediata

— 4 falques al dia durant 3 dies

null

Pack Thunder

Inclou

— Creació del text de la falca, tria de la música i gravació als nostres estudis

— Posada en marxa immediata

— 4 falques al dia durant 3 dies

— Anunci al Web de Ràdio Marina

null

Pack Tornado

Inclou

— Creació del text de la falca, tria de la música i gravació als nostres estudis

— Posada en marxa immediata

— 8 falques al dia durant 3 dies

— Anunci al Web de Ràdio Marina

null

Pack Storm

Inclou

— Falca personalitzada realitzada per creatius especialitzats

— Tria de la música adequada

— 4 falques al dia durant 15 dies

— Anunci al web de Ràdio Marina

— Difusió a Xarxes Socials

null

Pack Events

Inclou

— One shot orientat a esdeveniments d’inauguració de negocis,  festes especials, balls, presentacions, etc.

— Creació del text de la falca, tria de la música i gravació als nostres estudis

— Posada en marxa immediata

— 8 falques al dia durant 7 dies

— Anunci al web de Ràdio Marina

— Difusió i promoció (publicitat) a Xarxes Socials

null

Pack Cyclone

Inclou

— Falca personalitzada realitzada per creatius especialitzats

— Tria de la música adequada

— 4 falques al dia durant 15 dies

— Anunci a la publicació mensual “La Marina” amb disseny personalitzat 2×2 a una edició (Blanes-Lloret o Maresme) amb un tiratge de 20.000 exemplars

— Anunci al web de Ràdio Marina

— Difusió a Xarxes Socials

null

Pack Cyclone II

Inclou

— Falca personalitzada realitzada per creatius especialitzats

— Tria de la música adequada

— 4 falques al dia durant 30 dies

— Anunci a la publicació mensual “La Marina” amb disseny personalitzat 2×2 a una edició (Blanes-Lloret o Maresme) amb un tiratge de 20.000 exemplars

— Anunci al web de Ràdio Marina

— Difusió a Xarxes Socials

Anuncis

SANTA FLORENTINA
Pizzeria Basilico
CENTRE MEDIC PINEDA
Mestral
VIVID
Ara Mac
Celebrar
PROCARS BLANES
SAINT GEORGE SCHOOL
CANNET BLANES

face   Twitter NEW   Google+ alt   RSS Feed