Les AMPES de Lloret denuncien que no n’hi ha prou amb crear un nou institut al poble el proper curs escolar

La INTERAMPA reuneix les famílies dels alumnes de les 4 escoles, 2 instituts-escola (1 d’ells concertat) i 2 instituts de Lloret

En un comunicat recorden que hio ha diverses promeses per complir:

1.     El 28 de setembre de 2018, l’Honorable Conseller d’Educació, en visita realitzada a  Lloret de Mar es va comprometre públicament a, la construcció d’un nou institut–escola per pal·liar la situació actual de saturació dels equipaments, preveure els canvis en els propers anys i esponjar els ja existents. Declarar oficialment el Pere Torrent com a escola de màxima complexitat a partir del curs vinent, i implementar totes les mesures que aquesta declaració comporta amb efectes immediats per al curs 2019-2020.

2.     El dia 12 de febrer de  2019, INTERAMPA Lloret de Mar, (Federació de totes les AMPAS), va remetre escrit dirigit al Conseller d’Educació  de la Generalitat sobre la situació, problemàtica, mancances i dèficits de l’educació a la nostra vila.

3.     El 22 de febrer de  2019, representants del Departament d’Educació de la Generalitat van anunciar que pel curs 2019-2020 començarà a funcionar  un nou institut a Lloret amb dues línies de 1er d’ESO.

4.     Les famílies del alumnes de Lloret estem fermament convençudes que aquest anunci, tot i ser positiu, és totalment insuficient  i és necessari el compliment del 100% dels compromisos adquirits per les següents raons:

Problemàtica de l’educació a Lloret

·         En els darrers anys hi ha hagut una total manca de planificació, provocant la disminució significativa en la qualitat de l’educació  dels infants i joves de la nostra vila.

·         Massificació de les classes, en alguns casos parlem de ratis de  28 alumnes per classe i alguns alumnes han de fer classe als passadissos de les escoles.

·         Espais dels centres escolars destinats a serveis de  biblioteques o laboratoris que atesa la massificació existent, ara es dediquen a classes o a menjador. En alguns casos ja es fan dos torns per dinar o dinen a les classes, a les biblioteques o altres espais no adequats per aquesta finalitat.

·         Insuficiència en les aportacions destinades a inversions per part de les Administracions Públiques competents. Alguna AMPA fa aportacions per aquest concepte valorada en 12.000,00 € – 15.000,00 € euros anuals, o compres d’ordinadors per import de 20.000, 00 euros.

·         Gran nombre d’alumnes nouvinguts, matrícula viva, a Lloret.  A tall d’exemple el número d’alumnes nouvinguts durant els dos darrers cursos  ha estat de  226 al curs  2017-2018 i de  281  al curs  2016-2017. Aquests nous alumnes s’han anat afegint als grups ja existents i  han massificat encara més les escoles i instituts de Lloret.

·         A l’escola Pere Torrent  s’ha d’afegir  l’entrada d’alumnes nouvinguts a la dificultat que genera la diversitat del seu alumnat. Aquest fet fa prioritària la declaració d’aquesta escola de màxima complexitat amb efectes immediats per al curs 2019-2020

 

·         Canvis reiterats en la planificació, si es que n’hi ha, de les línies que han de tenir les diferents escoles de la vila. L’escola Esteve Carles,  és d’una línia, i estan fent un  gran esforç per assumir tres noves línies no previstes pel Departament a diferents cursos, i pel nou curs 2019-2020 es preveu encabir una nova línia de P3, el que agreujarà  els problemes de massificació a tots els seus espais.

·         Escola Pompeu Fabra,  fa tres anys que es segueix una pla per tornar-la a convertir en escola de dos línies i rebaixar les tres línies actualment existents, atès  que els seus espais així ho recomanen.  Ara els han comunicat l’assignació d’un nou grup de P3,  amb el que tornaran a tenir tres línies a P3. També se’ls ha comunicat l’assignació d’un nou grup 5é del que no es tenia coneixement el passat 6 de febrer. Com  conseqüència d’aquesta manca de planificació pel proper curs 2019-2020 aquesta escola de dues línies haurà d’encabir quatre classes de 5é.

·         Tot i l’anunci de la creació d’un nou institut que ha de començar a funcionar el curs  2019-2020, el Departament d’Educació també han comunicat a l’equip directiu de l’Institut Rocagrossa que aquest equipament haurà d’encabir un altre nou grup de 1er d’ESO pel curs  2019-2020, agreujant el problema de massificació ja existent.  No entenem perquè el nou institut no pot començar amb tres línies en comptes de les dues anunciades.

Categories: Ensenyament.