100

De conformitat amb l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a les persones que emplenin aquest formulari, que les seves dades seran incorporades a un fitxer informàtic a l'efecte de satisfer el servei sol·licitat. Mitjançant l'enviament d'aquest formulari, l'interessat dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades amb la finalitat indicada. L'interessat té els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir dirigint-se al responsable del fitxer: Ràdio Marina SA domiciliat al carrer Ca la Guidó 1, 17003 Blanes o a través de publicitat@radiomarina.com