100

De conformitat amb l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a les persones que emplenin aquest formulari, que les seves dades seran incorporades a un fitxer informàtic a l'efecte de satisfer el servei sol·licitat. Mitjançant l'enviament d'aquest formulari, l'interessat dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades amb la finalitat indicada. L'interessat té els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir dirigint-se al responsable del fitxer: Ràdio Marina SA domiciliat al carrer Ca la Guidó 1, 17003 Blanes o a través de publicitat@radiomarina.com

Ara Mac
Mestral
HOTEL MONTERREY
Celebrar
Francesc Turró Mobiliari
FAMILY DENT
CENTRE MEDIC PINEDA
CENTRE MÈDIC ALOMAR
Pizzeria Basilico
CITROEN CALELLA