El Maresme registra a l’abril un important descens de l’atur

1.280 persones han sortit de les llistes de demandants de feina al Maresme. La baixada de l’atur a la comarca el mes d’abril ha estat del 5,03% respecte al mes anterior i del 4,76% en la comparativa interanual. El sector serveis, que aplega el volum més important de persones aturades, ha tingut un important paper en aquesta baixada, però el descens ha estat generalitzat en tots els sectors econòmics, inclòs el col·lectiu SOA (sense ocupació anterior).

Les dones continuen sent les més damnificades i representen el 57,3% del total de persones sense feina a la comarca. A més, és un col·lectiu que es recupera més lentament. Així, mentre el darrer mes el descens de l’atur entre els homes va ser del 5,61% entre les dones va ser un punt inferior (4,59%). Es reprodueix el mateix patró en la comparativa interanual. El col·lectiu masculí té una baixada del 5,24% i el femení del 4,41%.

Tanmateix, el volum més important de persones sense feina a la comarca es troba a la franja d’edat dels 55 al 64 anys (7.855 persones), segueix el de 45 a 54 anys (6.191); el de 35 a 44 anys (5.178); de 25 a 34 anys (3.429) i de 16 a 24 (1.514).

Alella és el municipi amb menys atur. La seva taxa és del 5,96%. En canvi, la taxa a  Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera es troba entre el 16,25 i el 16,81%.

Categories: Economia.