Dia Mundial de la sida

Es comemora aquest diumenge 1 de desembre amb diverses accions.

Segons l’Agència de Salut Pública de Catalunya, durant el 2018 s’han registrat 613 casos diagnosticats, un 4’9% menys en relació al 2017, i un 26’7% menys respecte els declarats al 2013. Per tant, el nombre de casos ha davallat més d’un 25% en 5 anys. Aquesta reducció del nombre de nous diagnòstics del VIH es deu, en part, a una disminució i retard en la declaració.

També reflecteix la transmissibilitat poblacional a causa de la incorporació dels tractaments universals l’any 2015 i de les polítiques preventives en marxa.

A Catalunya, s’estima que 32.429 persones viuen amb el VIH. En l’actualitat, la taxa d’incidència de la infecció és de 8’1 casos per cada 100.000 habitants. Els homes representen el 87% del total de casos, amb una taxa de 14’2 casos per 100.000 habitants, mentre que les dones presenten una taxa de 2’1 casos per 100.000 habitants.

Categories: Salut.