Audiència pública a Blanes

L’ajuntament de Blanes ha convocat per aquest dissabte a les deu del matí una Audiència Pública per parlar del Pressupost 2017 i la situació de les finances municipals.

L’acte, que s’allotjarà a la Sala de Plens, ha canviat sensiblement el format de presentació. Enlloc d’haver-hi tres blocs com en les dues anteriors edicions, n’hi haurà únicament dos centrats d’una banda en els Pressupostos Municipals 2017, i de l’altra en l’actual situació de les finances municipals.

Per fer la presentació de les dades de manera molt més amena i àgil, els seus continguts s’explicaran a través d’una entrevista amb el tinent d’alcalde d’Hisenda i Recursos Humans, Nicolás Laguna, a càrrec d’un periodista. A l’hora, s’aniran projectant les dades més destacades en la pantalla de la Sala de Plens perquè el seguiment sigui més entenedor.

Quan acabi cada bloc de l’exposició-entrevista s’obrirà un torn perquè participi el públic de la sala, que podrà fer-ho per escrit o prenent la paraula que anirà distribuint el presentador-moderador amb el suport d’un altre periodista.

L’Ajuntament ha fet diversos canvis per millorar els mitjans de difusió i s’han editat 10.000 flyers que s’han distribuït arreu del municipi. També s’han confeccionat cartells que s’estan penjant en equipament públics i cartelleres municipals, i s’han editat falques radiofòniques i s’ha enregistrat i editat  un spot de vídeo que s’està difonent a través de les xarxes socials, igual que en d’altres mitjans de promoció i distribució.

La documentació que es vagi generant per informar sobre els continguts que tractarà la sessió de l’Audiència Pública s’aniran penjant a la plana oficial de l’Ajuntament de Blanes. Per facilitar l’accés a la informació que s’hi vagi afegint a través de l’enllaç http://www.blanes.cat/docweb/audiencia Paral·lelament, en el cas que la ciutadania vulgui enviar a l’Ajuntament de Blanes comentaris, preguntes o suggeriments perquè es tinguin en compte de cara a l’Audiència Pública del 3 de desembre, podran fer-ho a través de l’adreça participacio.ciutadana@blanes.cat

Categories: Economia.