Aproven el Pla Director de la Costa Brava

Aprovat inicialment el PDU de sòls no sostenibles del litoral de Girona, que es configura com un autèntic Pla de protecció de la Costa Brava i revisa 202 sòls on es preveien nous creixements

 

Un total de 91 sòls, amb 12.840 habitatges potencials, s’extingeixen, mentre que se’n modifiquen 50 més, retallant altres 2.197 habitatges, i es mantenen tal com es preveuen 61 sòls més

 

Per a la revisió s’ha tingut en compte si respecta el planejament vigent, els criteris paisatgístics i la Llei de costes, així com la llunyania del nucli urbà o el pendent

 

La Comissió d’urbanisme va aprovar dues moratòries de noves llicències d’obra i instruments de planejament per evitar que es pogués urbanitzar algun sector mentre el Departament de Territori i Sostenibilitat treballava en el PDU.

 

Escoltar Albert Robert, regidor de Lloret de Mar, i Imma Colom, alcaldessa de Tossa de Mar:

Categories: Urbanisme.